Reg_ KFC 20170630 final – zlozony w IAS+popr. IAS (zaakc)+popr. 1(zaakc)- ost